• Psie przedszkole 

Szkolenie obejmuje 12 spotkań. Każde z nich trwa 2 godziny. 

Całkowity koszt spotkań to 450 zł 

  • Posłuszeństwo ogólne

Szkolenie obejmuje 12spotkań. Kazde z nich trwa 2godziny.

Całkowity koszt spotkań to 490 zł

  • Posłuszeństwo zaawansowane:

Szkolenie obejmuje 10 spotkań grupowych. Każde z nich trwa 2 godziny.

Całkowity koszt spotkań to 400 zł

Zapraszamy!